โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมบูรณาการเครือข่ายพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมพร้อมจัดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (6 ส.ค. 63) เวลา 16.30 น. ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมกับ ร.อ.ศราวุธ ศรีอ่อนทอง ผู้แทนกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ร่วมลงพื้นที่บริเวณโรงเก็บอากาศยาน กกล.ทอ.ฉก.9 เพื่อติดตามความพร้อมสถานที่ในการจัดโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็น มอบเกียรติบัตรการฝึกอบรม แกนนำพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นี้

 


  • Today: 468
  • Total: 81.591