โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ (6 ม.ค.64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Dep War Room ชั้น 1 กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถีกรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. มอบหมายนางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแนวทางจัดที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายรายครัวเรือน โดยจะได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยในชีวิต โดยประชุมทางไกล (Video Conference) ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระทรวง พม. และเป็นของขวัญปีใหม่ปี 2564 ร่วมกับ ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1018
  • Total: 84.675