โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน วาระปี 2563 – 2564 ครั้งที่ 1-2564

วันนี้ (14 ม.ค. 64) 13.30 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการงานแรงงาน (วาระปี 2563 – 2564) ครั้งที่ 1/2564 โดยนายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานคณะกรรมการงานแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง ได้แก่ ความคืบหน้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ขอให้วินิจฉัยกรณีประกันสังคมเรียกเงินชดเชยจากลูกจ้างกรณีว่างงานจากผลกระทบของการระบาดโรค COVID-19 และประเด็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ และเพื่อที่ประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ กฎหมายแรงงานที่น่าสนใจ รวมถึงสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 5/2563 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 2-2563 และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานแรงงาน โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting 

แกลเลอรี่


  • Today: 769
  • Total: 79.142