โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

วันนี้ (7 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและการประสานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) โดยมีประเด็นพิจารณา ได้แก่ รายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ รายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ รวมถึงการพิจารณา ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
__________________________
 
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
 
facebook :
https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
 
youtube : shorturl.at/tvIM6
 

แกลเลอรี่


  • Today: 156
  • Total: 73.518