โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาทิศทางการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน 5 ปี (2564 - 2566) แผนการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จัก และโครงการติดตามการเข้าถึงสิทธิและการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ระยะที่ 2 โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายกสมาคมคนพิการ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting 

แกลเลอรี่


  • Today: 143
  • Total: 73.505