โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา

วันนี้ ( 18 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุม 501 ชั้น 5  อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง (สามเสน) นางสาววิริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมประชุม คณะอนุกรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา ตามมาตรา 8 (1-9) ครั้งที่ 63 - 7/2563 การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณา เรื่อง ทบทวนร่างมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1510
  • Total: 83.641