โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ

วันที่ 4 มี.ค. 63 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากสมาคมคนพิการ พร้อมกับพิจารณาศึกษากระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 กรณีกำหนดรายชื่อองค์กรด้านคนพิการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยมีนายมณเฑียร  บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ณ อาคารสุขประพฤติ ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 


  • Today: 787
  • Total: 84.449