โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมติดตามแผนปฎิรูปประเทศด้านการบริหารแผ่นดิน

วันนี้ (18 มี.ค.63) เวลา 13.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก.ได้รับมอบหมายจาก อธิบดี พก. ร่วมประชุมติดตามแผนปฎิรูปประเทศด้านการบริหารแผ่นดิน เพื่อรับทราบประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมกับพิจารณาการติดตาม แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารแผ่นดิน ประกอบไปด้วย ความสำเร็จในการดำเนินงาน การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสม ความคุ้มครองและมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานมีผลประโยชน์ มีผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลตามเป้าหมายของประเด็นปฏิรูปประเทศ ปัญหา อุปสรคและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัด พม. ณ ห้องประชุม สป.3 ชั้น 8 กระทรวง พม.

 


  • Today: 435
  • Total: 81.558