โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมออนไลน์ หน่วยขึ้นตรงศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

วันนี้ (17 ก.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Co - Working Space บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการร่วมประชุมหน่วยขึ้นตรง (กสส.) ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางการทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2563 เพื่อรายงานผลคนพิการที่อยู่ในพื้นที่การปฏิบัติการทุ่นระเบิดใน 27 จังหวัด และให้เป็นไปตามพันธกรณีในอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา โดยมี พล.ท. สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Conference

 


  • Today: 759
  • Total: 79.132