โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมออนไลน์ Victims Assistance Experts Meetings ภายใต้กรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

วานนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 16.00 น.- 22.00 น. ณ ห้อง Co - Working space ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ รองอธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ Victims Assistance Experts Meetings ภายใต้กรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยมีวาระการประชุม 2 ช่วง ได้แก่ 1) องค์กรสากลนำเสนอเรื่องการนำคนพิการเข้าสู่บริบทงานด้านมนุษยชนและความต้องการเรื่องความปลอดภัย การป้องกันจากสถานการณ์เสี่ยงภัยและเหตุฉุกเฉิน และ 2) คณะกรรมการฯ นำเสนอกรณีศึกษาเพื่อเน้นย้ำความสำคัญ ของการปฏิบัติที่เหมาะสมในการบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิต และคนพิการจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล สู่บริบทการป้องกันและความปลอดภัย ทั้งนี้ สมาชิกรัฐภาคีจะมีการนำเสนอเพิ่มเติม 

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 672
  • Total: 82.822