โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 63

วันนี้ (10 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ณ ห้อง เมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2563 เพื่อร่วมทบทวนและปรับแนวทางการประเมินใหม่ให้เป็นทิศทางเดียวกันและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ID-IA-IR Chat และการมีส่วนร่วมของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในรายการ "NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" นอกจากนี้  ยังมีการตอบข้อซักถามการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ผลการดำเนินงานปี 2562 และรับฟังการชี้แจงรูปแบบรายการ "NBT รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยมี พลเอกสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

 


  • Today: 463
  • Total: 81.586