วันนี้ (3 มี.ค. 64) เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม Co - Working space นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันข้อมูลและความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 มี.ค. 64 เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากการขับเคลื่อนมาตรฐานอุตสาหกรรมที่นำไปสู่ความก้าวหน้า การมีส่วนร่วมด้านอุตสาหกรรมของไทยและสหรัฐอเมริกา การแบ่งปันประสบการณ์ป้องกันข้อมูลและความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต โอกาสทางธุรกิจ การส่งเสริมวิธีการควบคุมและปฏิบัติการที่ดีที่สุด การเฝ้าระวังและการตรวจจับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการแสดงข้อมูลและการบริการทางเทคโนโลยีความปลอดภัย จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA)
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nameta

แกลเลอรี่