โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันนี้ (24 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WARROOM บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรับฟังข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยมี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting

______________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่