โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมประชุมแผนการลงพื้นที่ของ รมว.พม.

วันนี้ (14 ม.ค.) เวลา 08.30 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมประชุมจัดทำแผนการลงพื้นที่ของ รมว.พม. พร้อมกับ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. เพื่อการจัดทำแผนการลงพื้นที่ โดยเริ่มจากจังหวัดพิษณุโลก นราธิวาส เชียงใหม่ ชลบุรี และอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวง พม. พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม รับฟังปัญหา อุปสรรค ความต้องการของประชาชน โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สป. พม. ชั้น 8 กระทรวง พม.

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805