โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมผลักดันประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม มุ่งให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการอย่างทั่วถึง

 

 

วันนี้ (20 ม.ค. 64) 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ conference เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานการปฏิรูปการออกบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้แก่ การปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การพัฒนาระบบการให้บริการ (One Stop Service) และการจัดทำระบบฐานข้อมูลคนพิการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการ และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่


  • Today: 652
  • Total: 79.031