โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถวัดแก้วพิจิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อถวายพระสงฆ์จำนำพรรษที่วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. และคณะผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

 

ขอบพระคุณภาพจาก #กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สป.พม. #SocialMsociety


  • Today: 35
  • Total: 81.720