วันนี้ (4 ก.ค. 63) เวลา 13.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 135 รูป จาก 11 จังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ หลังจากที่บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัย และวิชาการต่างๆ ทั้งสายปริยัติธรรมและสายสามัญ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง พม. และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากนั้น อธิบดี พก. ได้ร่วมประชุมทีม พม. One Home เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) จำนวน 34 หน่วยงาน โดยมี รมว.พม. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อรับมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง พม.