โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2563

วันนี้ (15 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ห้องแซฟไฟร์ 101 – 104 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกบูธนิทรรศการสิทธิด้านคนพิการ ร่วมในพิธีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ (Foundation for Empowerment of Persons with Disabilities: FEPD) ที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่เริ่มต้นด้วยการติดอาวุธทางปัญญา ส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษา ร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่มีความพิการ ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญ โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ที่ปรึกษา รมว.พม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยประธานชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ร่วมบริจาคทุนการศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร พร้อมทั้งนักเรียนทุนที่ได้รับ จำนวนรวม 150 คน เข้าร่วมในพิธี

แกลเลอรี่


  • Today: 1408
  • Total: 79.771