โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 "คนดี เข้มแข็งในความดี"

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีรักษาราชการแทน อพก.ได้มอบหมายให้ นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พระบรมฉายาลักษณ์ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9 "คนดี เข้มแข็งในความดี" เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ ศูนย์การค้า MBK Center โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปพม. เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกให้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 150 คนแรก 

สำหรับนิทรรศการฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ลานกิจกรรมอเวนิวโซน A ชั้น G  ศูนย์การค้า MBK Center

 

แกลเลอรี่


  • Today: 790
  • Total: 79.162