โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23"

วันนี้ (9 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23" โดย นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2563 โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แทนคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) องค์กรคนตาบอดทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้องกับคนตาบอด ถึงกฎหมายฐานสิทธิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในการเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของคนตาบอด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ A-B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิ สู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)” โดย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย พร้อมด้วย นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคนพิการทางการเห็นประจำจังหวัด ผู้นำเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน

 


  • Today: 463
  • Total: 81.586