โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยในชุมชน”

วันนี้ (9 พ.ย. 63) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ปันรักปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยในชุมชน” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กจาก นายโรหิต จินดัล (Mr.Rohit A Jindal) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด พม. กล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. ร่วมกับบริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทยในชุมชนขาดแคลนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,500 คน ด้วยการบริจาคนมผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน A+ Genius Baby ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่เด็กไทยในชุมชน ด้วยการบริจาค ทั้งในรูปแบบของการซื้อนมบริจาค หรือใช้แต้มสะสมภายในแอปพลิเคชัน A+ Genius Baby เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์นมผง Enfagrow A+ / Enfagrow Smart Plus และผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม UHT มอบให้แก่เด็กในชุมชนที่ขาดแคลน โดยมี้ด จอห์นสัน จะร่วมสมทบนมเพิ่มเติมจากยอดบริจาคผ่านแอปพลิเคชันจนครบจำนวน เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องนานถึง 3 เดือน

แกลเลอรี่


  • Today: 780
  • Total: 79.152