เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 เวลา 15.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการในโครงการ Find Arts การใช้ศิลปะเพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลือมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะออทิสติก ของนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 กลุ่มบ้านเจริญกรุง สถาบันพระปกเกล้า โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่