โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมภาคีเครือข่าย MOU ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

วันนี้ (26 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่ออำนวยความสะดวกและเอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

 


  • Today: 1513
  • Total: 83.644