โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมยินดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 63

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้แก่ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนางวิจิตตรา เซ็มมุกดา นักกายภาพบำบัดชำนาญการ สังกัดสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พก. และกระทรวง พม. ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม.

 


  • Today: 1441
  • Total: 79.803