โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมรับมอบนโยบายฯ กระทรวง พม. ประจำปี 65 พร้อมอบรม Train The Trainer รุ่นที่ 1

 

วันนี้ (25 พ.ย. 64) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ประจำปี  2565 ให้กับคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer) รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Zoom Meeting

________________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่