โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC จากเครือข่ายโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล “SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight”

วันนี้ (16 ก.ย. 63) เวลา 09.15 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา ทองเกษ เลขานุการกรม เข้าร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,300 ชิ้น และเครื่องอบฆ่าเชื้อ UVC จำนวน 10 เครื่อง จากเครือข่ายโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล “SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight” ร่วมกับเทใจ.คอม และเครือข่ายหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) ของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ซึ่งนำโดยร.อ.นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ประธานกรรมการบริหารบริษัท เดอะ ซีนิเซนส์ จำกัด และคณะ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้โครงการ พม. ห่วงใย สู้ภัยโควิด ของศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงาน

 

 

 


  • Today: 629
  • Total: 79.008