โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมลงช่วยเด็กหญิงยอดกตัญญู เลี้ยงตายายพิการ พร้อมช่วยเหลือตามสิทธิคนพิการ

วันนี้ (8 มี.ค. 63) เวลา 10.20 น. นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายจาก อธิบดี พก. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ภายในซอยเทศบาล 6 (บางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท หมูที่ 3 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (บริเวณหลังโรงเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี) ร่วมกับผู้บริหารกระทรวง พม. นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือกรณี เด็กหญิงกตัญญู อายุ 15 ปี เรียนชั้น ม.2 ต้องรับภาระหาเงินเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอีก 4 คน ด้วยการรับจ้างล้างจาน และยายที่ป่วยด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตาที่พิการไม่สามารถสื่อสารทางคำพูดได้ น้าชาย อาชีพรับจ้างทั่วไป และน้องชายที่เรียนชั้น ป.2 ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านสภาพเก่าทรุดโทรม โดยได้พบปะพูดคุยกับเด็กหญิงและครอบครัว พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียน โดยมีรองผู้ว่าราชการ จ. สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ พมจ. กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้ความให้ช่วยเหลือ โดยประสานกาชาด จ. สมุทรปราการ ให้การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ จัดทำบัตรคนพิการเพื่อรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ ประสานความช่วยเหลือเรื่องการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และหารือแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป โดยประชาชนประสบปัญหาทางสังคม หรือพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรแจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่

 


  • Today: 464
  • Total: 81.587