โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบางประสบภัยจากพายุฤดูร้อน อ.นครไทย และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

แกลเลอรี่


  • Today: 144
  • Total: 138.776