วันนี้ (12 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์ อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาววริยาภรณ์  พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจและติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ก่อนจะ kick off เปิดตัวอารยสถาปัตย์และมอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย. 63) โดยมี นายชัยพร ภูผารัตน์ ผศ.กตัญญู หอสูติมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมลงพื้นที่โดยมีนายรณภพ ณรงค์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภูเขาไฟกระโดง ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดในการจัดงาน kick Off ครั้งนี้ โดยมีความพร้อมที่จะเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการขั้นพื้นฐานที่ให้คนพิการและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยสะดวกและปลอดภัย