โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมลงพื้นที่นครปฐม ตามโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน” โดย รมว.พม. นำทีม พร้อมประชุม One Home พม.

วันนี้ (18 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบาง จำนวน 6 ครอบครัว ประกอบด้วย คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางจิตใจหรือพฤติกรรมทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และทางการเคลื่อนไหว ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนว่างงาน เด็กและเยาวชนที่กำลังเรียนหนังสือ และคนตกงาน และที่อยู่อาศัยมีสภาพเก่าทรุดโทรมและไม่ถูกลักษณะ ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและเหมาะสมกับกลุ่มเปราะบาง และส่งเสริมอาชีพและทุนประกอบอาชีพเพื่อรองรับอาชีพใหม่หลังวิกฤติโรคโควิด-19 เป็นต้น อีกทั้งมอบหมายให้ ทีม One Home พม. จังหวัดนครปฐม หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย รองอธิบดี พก. ได้ร่วมประชุมทีม One Home จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 หน่วยงาน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายเปราะบางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 


  • Today: 45
  • Total: 81.729