โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน ช่วยเหลือตายาย ย่านคู้บอน

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางลำใย ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน นำโดย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะผู้บริหารของ พม. และผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวตายาย ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านร้าง ไม่มีเลขที่ ภายในหมู่บ้านนันทิศา ซอยคู้บอน 30 ถนนรามอินทรา แขวงบางชัน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปาะบางรายครัวเรือน พร้อมทั้งวางแผนการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาครัวเรือน 5 มิติ ประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยในวันนี้ได้มีการมอบกุญแจบ้านหลังใหม่ เพื่อย้ายครอบครัวไปอยู่การเคหะรามอินทรา (ซอยคู้บอน 27) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
___________________________
#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 249
  • Total: 122.697