โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.ระยอง และมอบบ้านคนพิการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ อ.เมือง และ อ. บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมผู้บริหารกระทรวง พม. นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเยี่ยมชมการผลิตขนมจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในการอุปการะของสถานคุ้มครองเด็กจังหวัดระยอง จากนั้นลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563  พร้อมมอบอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านให้กับบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นบ้านคนพิการ ทั้งนี้ รมว.พม. และคณะได้ร่วม Kick off มหกรรมบ้านพอเพียงชนบท "ซ่อมบ้านสร้างโอกาส ส่งความสุข ปี 2563" พร้อมเดินทางไปมอบบ้านพอเพียงชนบทซึ่งสร้างเสร็จหลังแรกให้นายอัมรินทร์  อุ่นเรือน ก่อนเดินทางกลับ กทม.

 


  • Today: 794
  • Total: 84.455