โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ฯ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม

วันนี้ (8 ส.ค. 63) อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำลงพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิธีมอบป้ายบ้านพอเพียงชนบทและถุงยังชีพให้พื้นที่ดังกล่าว จำนวน 22 หลังคาเรือน และมอบป้ายงบประมาณบ้านพอเพียงชนบท จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 46 ตำบล รวม 721 หลังคาเรือน มอบป้ายงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองและชนบท ฟื้นฟูชุมชนจากวิกฤตโควิด-19 จำนวน 47 ตำบลและเครือข่ายเมือง 5 เครือข่าย รวมทั้งมอบป้ายงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 44 ตำบล โดย รมว.พม. กล่าวให้โอวาทและพบปะประชาชน จากนั้น คณะฯ ลงพื้นที่ อบต.ท่าฉาง เยี่ยมชมบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อทาสีบ้านพอเพียงชนบทและมอบป้ายบ้านนางสุภาวดี เพชรจำนง และมอบธงพระปรมาภิไธย ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ต่อด้วยการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบป้ายศูนย์บริหารคนพิการทั่วไป จำนวน 2 ศูนย์ พร้อมมอบรถโยก จำนวน 20 คัน และรถเข็น จำนวน 5 คัน ให้แก่ผู้ดูแลคนพิการ จากนั้น รองอธิบดี พก. ร่วมกับคณะ รมว.พม. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 5 ราย และลงพื้นที่เคหะชุมชนสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมประชุมทีม One Home

 


  • Today: 949
  • Total: 84.608