โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมลงพื้นที่ จ. ภูเก็ต เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขร่วมกัน

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) เพื่อรับฟังปัญหาสำคัญของชุมชนฯ ได้แก่ ราคาน้ำประปาราคาสูงและน้ำท่วม พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางอัญชี วานิช เทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังชุมชน สะพานร่วมพูลผล 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมมอบป้ายบ้านพอเพียง และร่วมเวทีประชาชนเพื่อรับฟังและหาแนวทางสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ รมว.พม. และคณะได้พบปะเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน จ.ภูเก็ต จำนวน 300 คน พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือ และมอบบ้านพอเพียง จำนวน 47 หลัง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 100 ราย และเยี่ยมชมนิทรรศการสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน 

จากนั้นในเวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมทีม One Home เขตตรวจราชการที่ 6 อันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมีการรับฟังการสรุปสถานการณ์ทางสังคม และการนำเสนอประเด็นแผนการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานเขตอันดามัน 6 จังหวัด จำนวน 24 หน่วยงาน รวมทั้งการพิจารณาประเด็นสถานการณ์เพื่อนำเสนอในการประชุม ครม.สัญจร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายต่อไป

 

แกลเลอรี่


  • Today: 898
  • Total: 84.557