โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและประเมินผลงานวันคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

วันนี้ (17 พ.ย.63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 307 ตึกมหิดล สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  รองอธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุม Focus Group สนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและประเมินผล งานวันคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงผลสำเร็จจากการจัดงานงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 – 8 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้หารือในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในยุค New Normal ด้วย โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือ

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6                                           

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 448
  • Total: 81.571