โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมสัมนาออนไลน์ หัวข้อ "Protecting and Empowering Persons with Disabilities in the Context of Covid-19 Pandemic"

วันนี้ (15 พ.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Co. Work space กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมสัมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webinar หัวข้อ  "Protecting and Empowering Persons with Disabilities in the Context of Covid-19 Pandemic" โดย Mr.Kaveh Zahedi ผู้แทนเลขานุการฝ่ายบริหาร คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนการอภิปรายหลากหลายประเด็น โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาไทย กล่าวปิดการอภิปราย

 


  • Today: 431
  • Total: 81.554