วันนี้ (8 ม.ค. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Co - Working space ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือกับ นายมณเฑียร บุญตัน ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย และคณะ ในประเด็นเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างมูลนิธิ TRIP และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ นายมณเฑียรฯ ได้อวยพรปีใหม่ 2564 แด่อธิบดี พก. ด้วย
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่