โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือนโยบายด้านสวัสดิการสังคม หวังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการทั้งระบบ

วันนี้ (22 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการด้านสวัสดิการสังคมไทยทั้งระบบ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินการด้านสวัสดิการทางสังคมไทย โดยเฉพาะในด้านคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการทั้งระบบ ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว พม. เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กระทรวง พม. กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1493
  • Total: 83.625