โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือสถาบันสิรินธรฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการเครื่องช่วยความพิการชั้นสูง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเด็นการขับเคลื่อน แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 และการให้บริการเครื่องช่วยความพิการชั้นสูงของสถาบันสิรินธรฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้การใช้ชีวิตประจำวันโดยปราศจากอุปสรรค ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

ในการนี้ ได้นำพานางสาวสุพิชา กุญชร อายุ 29 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย คนพิการต้นแบบประจำปี 2563 เข้ารับการตรวจเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและอำนวยความสะดวก รวมทั้งเพื่อจะได้เป็นต้นแบบในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป
——————————

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1498
  • Total: 83.630