โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมประชุมหารือผ่านระบบประชุมทางไกล กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เพื่อร่วมมือกันระหว่างองค์กร ในการช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ซึ่ง ทพ.อรรถพร  ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ เข้าร่วมการประชุม

 

 


  • Today: 1507
  • Total: 83.638