โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือ สธ. บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย

วันนี้ (5 มี.ค. 63) เวลา 08.30 น. พก. โดยนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับมอบหมายจาก อธิบดี พก. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในกระทรวง พม. ร่วมหารือกับ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไทย โดยมีวัตุประสงค์ให้เกิดการบูรณาการกับ สธ. รับทราบปัญหาของครอบครัวในพื้นที่และมีแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหา และลดจำนวนครอบครัวที่มีปัญหา โดยวัดจากเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว เพื่อการขับเคลื่อนสู่การเป็น "ครอบครัวที่มั่นคง สังคมสุขภาพดี อย่างยั่งยืน" โดยมี นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวง สธ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


  • Today: 178
  • Total: 73.540