โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเปิดบ้าน "สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ" One stop service เพื่อคนพิการเข้าถึงในระดับพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 745
  • Total: 84.408