โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon for Chance สาขา สำนักงาน ก.ล.ต. ส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก.  เข้าร่วมในพิธีเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon for Chance สาขาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งให้บริการโดยคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จากความร่วมมือของ บริษัท ปตท. น้ำมันเเละการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนกลุ่มเปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เรียนรู้และพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้เบเกอรี่จากร้าน 60+ Bakery and Chocolate Cafe โดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกฯ วางจำหน่ายด้วย ทั้งนี้ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายด้านการปฏิบัติตามหลักธรมาธิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 


  • Today: 67
  • Total: 81.750