โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเป็นสักขีพยานพิธี MOU “Empowering Disability to Thriving in Digital Era : ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” พร้อมบรรยายสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยในยุคดิจิทัล

วันนี้ (10 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. พร้อมด้วย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “Empowering Disability to Thriving in Digital Era : ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และ MOU ส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานคนพิการ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ระหว่าง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จํากัด ผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้ ได้จัดแสดงแพลตฟอร์มการทำงานด้านจัดเตรียมข้อมูลที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของคนพิการประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสดงตัวอย่าง Text to Speech Model ซึ่งเป็น AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดย AI ตัวนี้สามารถนำไปใช้ต่อยอดในภาคธุรกิจ เช่น AI Call Center หรือผลิตหนังสือเสียงเพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ สร้างความเสมอภาคในสังคม

โอกาสนี้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ร่วมบรรยายในเวทีเสวนา หัวข้อ "สถานการณ์คนพิการในประเทศไทยในยุคดิจิทัล" ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จตุจักร กรุงเทพฯ

 

แกลเลอรี่


  • Today: 45
  • Total: 81.729