โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 42 ครอบครัวร่มเย็น กทม. ปี 2563

วันนี้ (13 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ครอบครัวไทยกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยั่งยืน” โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น อีกทั้งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวมากขึ้น ทั้งนี้ มีครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้ารับรางวัล ทั้งสิ้น 42 ครอบครัว สำหรับครอบครัวในพื้นที่ภูมิภาค 76 จังหวัด

 


  • Today: 1400
  • Total: 79.763