โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ร่วมเป็นเวรผลัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2553 เวลา 17.00 น. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมเป็นเวรผลัดเฝ้าในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่เวรผลัดกระทรวงฯ กลุ่มที่ 1 ชุดที่ 6 เฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน จำนวน 3 รายได้แก่ นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัดิการคนพิการ  นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางวรินทร์ จ้อยชารัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

แกลเลอรี่


  • Today: 419
  • Total: 81.543