โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผู้ประกวดคนหูหนวก ในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ประกวดคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (หูหนวก และคนหูตึง) ในการประกวด MISS & MISTER, MISS QUEEN DEAF THAILAND 2020 โดยเป็นการจัดงานครบรอบ 10 ปี ของกองประกวดฯ ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อให้โอกาสคนหูหนวกได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนเอง และเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดคนหูหนวกในเวทีระดับนานาชาติ 3 เวที ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีจาก พก. กระทรวง พม. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในภาคเอกชน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 อาคาร D ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ


  • Today: 448
  • Total: 81.571