วันนี้ (12 พ.ย. 63) เวลา 14.30 น. นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนายศีขรินทร์ ชเนศร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

 

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่ 

Website : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM

แกลเลอรี่