โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วม ศธ. และเครือข่าย MOU จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

วันนี้ (4 มี.ค.63) เวลา 09.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ลงนาม MOU การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่เข้าถึงคนพิการในทุกพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการมีทักษะชีวิตที่ดี มีอาชีพ ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รวมถึงพัฒนาตนเองสู่การทำงานในสถานประกอบได้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา “กศน. WOW (6 G)” และนโยบายเฉพาะด้าน ที่มีเป้าหมายไปที่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและคนพิการ โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วม MOU เช่น กสทช. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน. โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น อธิบดี พก. ได้เยี่ยมบูธของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) หน่วยงานในสังกัด พก. พร้อมสาธิตการเย็บหน้ากากผ้า และผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 


  • Today: 1437
  • Total: 79.800