โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วม สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย เปิดตัวโครงการช่วยเหลือคนตาบอด สู้ภัยโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

วันนี้ (26 ม.ค. 64) เวลา 15.00 น. ณ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 1 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบแสงสว่าง ส่งพลังใจ ช่วยเหลือคนตาบอดสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดระลอกใหม่ โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวฯ และมอบถุงยังชีพให้ผู้แทนคนพิการทางการเห็น โดย นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้แทนคนพิการทางการเห็นในสาขาอาชีพต่างๆ ผู้ช่วยคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานแถลงข่าว นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนคนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้แก่ นางมาตยา ล่องกาศ ผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ นายมนตรี บรรยาคำ ผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะ ได้บอกเล่าถึงผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงการปรับตัวในการใช้ชีวิตแบบ “New Normal” ในมุมมองและทัศนคติของคนตาบอดด้วย

แกลเลอรี่


  • Today: 685
  • Total: 82.834